Plan de Recuperación de la Tortuga Mediterránea en Cataluña

El Parc Samà és una institució col·laboradora amb el Departament de Territori i Sostenibilitat participant a la cria i reproducció de la Tortuga Mediterrània

A Catalunya es realitzen diverses actuacions encaminades a la conservació de la tortuga mediterrània.

  1. S’ha catalogat com a espècie en perill d’extinció i està protegida per la Llei de protecció dels Animals (DOGC 5113, de 2008.04.17)
  2. Des de 2010 s’està treballant en la redacció del pla per a la recuperació de l’espècie, que estableix les pautes per reduir les amenaces que l’afecten.
  3. Des de fa uns anys el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya CRARC, coordina un seguit d’accions de reforçament de la població a través de la cria en captivitat i programes de reintroducció en zones del territori català iniciant la reintroducció en la seva població natural i salvatge, la Serra de l’Albera. Seguint el programa de reintroducció en altres zones del territori català, com el massís del Garraf, la Serra de Montsant, Delta de l’Ebre o Marça.

Factors de amenaça

· Destrucció i alteració de l’habitad
· Incendis i atropellaments
· Depredació
· Espoli

Programa de Conservación e Investigación del Faisán Dorado EP5000

El Parc Samà és una institució que participa al projecte de cria del Faisà Daurat EP5000

El projecte neix per iniciativa d’uns criadors belgues amb l’objectiu de crear una població viable a llarg termini de faisan daurat de raça pura, després de comprovar l’elevat encreuament existent entre les poblacions en captivitat. Es va començar el projecte amb la importació de 5.000 ous originaris d’Àsia amb puresa en el genotip i es van començar a reproduir donant lloc a aus fenotípicament netes.

Des de 2013, Faisanesdelmundo.com a Espanya i diversos criadors implicats, estan supervisant el projecte. Que fins a la data compta amb 10 parelles pures.

  1. A la primera fase del projecte, el Parc Samà realitza la adquisició de faisà daurat de raça pura que està coordinada i dirigida segons les recomanacions del titular del registre genealògic: Faisanesdelmundo.com.
  2. A la segona fase, el Parc Samà crea la seva pròpia base de dades a través d’un registre genealògic.
  3. A la tercera fase es difon l’existència dels faisans daurats purs entre criadors interessats. Els membres d’aquest projecte han d’anellar els seus exemplars amb una anella específica que facilita el grup (Aviornis EP5000).