Els nens han d’anar acompanyats d’un responsable en tot moment.

• Està permés l’accés de mascotes, sempre i quan vagin lligades en tot moment.

• S’han de seguir sempre els camins marcats i respectar les senyals i advertències.

• Si us plau, ajudan’s a mantindre el Parc Samà net, fes servir les papereres.

• Respceta les instruccions del personal de Parc Samà.