EL PARC SAMÀ ACULL PER  10 DIES UN EXEMPLAR D’ERIÇÓ CLAR

Coincidint amb l´inici de l´estiu, ens acaben de portar un exemplar d´eriçó clar Atelerix algirus a la instal·lació d´aclimatació que tenim al Parc Samà, amb l´objectiu que sigui alliberat en 10 dies complint així amb l´essència del projecte en què participem, que és contribuir al reforç de la població eriçons salvatges per garantir-ne la viabilitat.

L’eriçó clar és una espècie protegida que està distribuïda de forma discontínua pel litoral mediterrani ibèric fins al riu Llobregat. El Parc Samà està situat a una zona potencial de la seva àrea de distribució i els animals que s’alliberen procedeixen de centres de recuperació de fauna salvatge de la Generalitat.

 És un animal solitari i nocturn, difícil de veure perquè s’amaga davant dels sorolls, és per això que, el primer que va fer el nostre eriçó va ser buscar un refugi fosc al tancat de la instal·lació; després d´uns dies l´alliberarem perquè sedimenti per l´entorn natural del voltant del Parc Samà.

Ejemplar de ERIZO MORUNO en Parc Samà

El Parc Samà participa des de l’any 2020 al “projecte eriçons“, en col·laboració amb Galanthus i La Fundació  Zoo de Barcelona i comptem amb l’ajuda de Sergi García, expert ambientòleg de l’entitat dedicada a l’estudi i la divulgació mediambiental Galanthus, que ens orienta tècnicament per avançar i millorar.

Cartel del projecte