Un jardí amb classe

El Parc Samà és un jardí amb classe. És una classe d’art i d’arquitectura. El romanticisme i el modernisme, però també el neoclasicisme, una mica de barroc i rococó; és eclecticisme. És una clàsse de ciències de la natura, principalment flora però també fauna.

És una classe d’història, de la història vista des de la vida d’un marquesat: els indians, les colònies espanyoles, els títols nobiliaris, la política espanyola i catalana… Una clase de vida. Un jardí d’estils que explicar a classe.

Aquest any la teva aula es mou al Parc Samà

Farem classes a l’aire lliure, volem promoure les classes a la natura i amb un aprenentatge lliure de riscos.

Els continguts per a cadascuna de les etapes estan vinculats amb el currículum escolar i compten amb un quadern d’activitats pensat per orientar al professor sobre l’activitat que es realitzarà i un quadern de l’alumne, per a l’execució de les activitats.

hoja2-200

Continguts educatius 2020-21

Descàrrega la guia didàctica, el quadern d’activitats i el quadern de l’alumne de cada cicle