hoja2-200

El Parc Samà Parc Samà és un jardí amb classe. És una classe d’art i d’arquitectura. El romanticisme i el modernisme, però també el neoclasicisme, una mica de barroc i rococó; és eclecticisme. És una clàsse de ciències de la natura, principalment flora però també fauna.

És una classe d’història, de la història vista des de la vida d’un marquesat: els indians, les colònies espanyoles, els títols nobiliaris, la política espanyola i catalana… Una clase de vida. Un jardí d’estils que explicar a classe.

Visites escolars

Properament més informació

Visites guiades

Properament més informació

Visitas escolares en Parc Samà

Guies didàctiques

Descarrega’t les guies didàctiques per l’alumne i pel professor.